Autonomie de la volonté, liberté contractuelle et contrats d'entreprise

Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten

Paperback - Multilingual 110.00 €

InfoFor more information on VAT and other payment methods, see "Payment & VAT".

Specifications


Publisher
Anthemis
Author
Jean-Pierre Buyle, Ludo Cornelis, Bruno Dessart, Michèle Grégoire, R. Jansen, Pierre-M. Louis, Yseult Marique, Fabrice Mourlon Beernaert, Yves T'Jampens, Pierre Van Ommeslaghe, Ann-Sophie Vandenberge, Louis Visscher, Reinhard Steennot, Ivan Verougstraete,
Other direction by
Régine Feltkamp, Frédéric Vanbossele,
Collection
Hors collection (Anthemis)
Language
English, French, Dutch
Publisher Category
Law > Civil law > Obligations and contracts
Publisher Category
Law > Economic, Commercial and Financial Law
BISAC Subject Heading
LAW000000 LAW
Onix Audience Codes
06 Professional and scholarly
CLIL (Version 2013-2019)
3259 DROIT
Title First Published
01 May 2012
Type of Work
Monograph

Paperback


Publication Date
01 May 2012
ISBN-13
978-9-05095-748-9
Extent
Main content page count : 480
Code
978-9-05095-748-9
List Price
110.00 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

Google Book Preview


Write a commentary

Contents


INHOUD – TABLE DES MATIÈRES


Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v


Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix


L'autonomie de la volonté : du Code civil à nos jours Pierre Van Ommeslaghe . . . 1
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. Perspectives historiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. L’autonomie de la volonté en droit contemporain des obligations . . . . . . . . . 11
A. L’autonomie de la volonté : un principe général du droit des obligations contemporain . . 11
B. Limitations au principe de l’autonomie de la volonté . . . . . . . . . 18
IV. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


De achtereenkomst Ludo Cornelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
I. Over het dragend vermogen van de wilsautonomie . . . . . . . . . . . . . 26
A. Belgische zienswijzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
B. Volgens de DCFR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 28
1. Partij-autonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2. Vrijheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3. Zekerheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. Rechtvaardigheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 31
5. Doelmatigheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 31
6. Defi nities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7. Algemene bepalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 32
C. Voorlopig besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 34
II. De wilsautonomie op haar plaats gezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
A. Gebiedende en verbiedende rechtsregels . . . . . . . . . .. . . . . . 37
B. De overeenkomst is zoveel meer dan toestemming . . . . . . . . . 39
C. De overeenkomst is een gereguleerd product . . . . .  . . . . . . . 40
D. Bijkomend (voorlopig) besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 41
III. De wilsautonomie een (soms problematisch) instrument in handen van regelgevers . .. . . 42
A. Het spiegelbeeld van de regulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
B. Kapers op de kust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
C. De ongrijpbaarheid van de goede trouw als open of flexibele norm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
IV. De hegemonie van de feitenrechter . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 51
V. Afrekenen op grond van, dan wel met de goede trouw (of enig andere open of fl exibele norm)? . . . 56
A. De onstabiele bakermat van open of fl exibele normen . . . . . . . 56
1. De ondoorgrondelijkheid van de open of fl exibele norm . . .. . . 56
2. De ondoorgrondelijkheid van de feitenrechter . . . . . . . . . . 59
3. Een even ondoorgrondelijke, als onvoorziene uitkomst. . . . 62
B. Het perverse en ondemocratische gehalte van de open of flexibele norm . . . . . . 64
1. De feitenrechter in de tang genomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2. Pervers: de rechtsregels onder (dodelijke) hoogspanning .. . 68
3. Pervers: de feitenrechter neemt de rechtsregel te grazen . . . 69
4. Pervers: van rechtspraak naar uitspraken . . . . . . . . . . . . . . 71
5. Democratisch tekort: de koning drinkt . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6. Democratisch tekort: discriminatie troef . . . . . . . . . . . . . . 74
7. Democratisch tekort: onbegrensde macht . . . . . . . . . . . . . . 76
8. Democratisch tekort: een illusie armer . . . . . . . . . . . . . . . . 77
9. Democratisch tekort: geen redder in hoge nood . . . . . . . . 79
VI. Besluit: kwaadaardige virussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81


The limits of freedom of contract: Insights from Law and Economics Ann-Sophie Vandenberghe and Louis Visscher . . . . . . . . . . . . . . . . 87
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 87
II. Economic arguments in favor of freedom of contract . . . . . . 89
A. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 89
B. Th e private ordering paradigm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
C. Freedom of contract and the role of contract law . . . . .  . . . 91
D. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 93
III. Interferences with freedom of contract in order to enhance efficiency . . .. 93
A. Contract law and effi ciency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
B. Negative externalities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
C. Information asymmetry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
D. High ex ante contract-draft ing costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
E. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
IV. Interferences with freedom of contract in order to redistribute wealth .  . . . . 98
A. Contract law and wealth redistribution . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 98
B. Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 99
1. Price ceilings for medicines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2. Housing codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 100
V. Interferences with freedom of contract in order to correct inequality of bargaining power . . .  . 101
A. Contract law and substantive fairness . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 101
B. Contracts with a monopolist . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 102
C. Contracts between a rich and a poor party . . . . . . . . . . . . . . . 104
D. Contracts off ered on a take-it-or-leave it basis or standard-form contracts . . . .  . . 104
E. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
VI. Interferences with freedom of contract in order to protect individuals against themselves (legal paternalism) . . . . . . . . . . . . . . . 105
A. Contract law and soft paternalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
B. Arguments for and against paternalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
VII. Interferences with freedom of contract in order to change bad preferences (legal moralism) . . 110
A. Private law and hard paternalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
B. Th e use of private liability to change bad preferences: Criticism . . 111
VIII. Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112


De impact van het privaatfi nancieel recht op de wilsautonomie, de contractvrijheid en het consensualisme Reinhard Steennot . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
I. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 115
II. De zwakkere partij in het fi nancieel recht .  . . . . . . . . . . . . . 117
A. De consument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
B. De betalingsdienstgebruiker – of toch de consument? . . . . 120
C. De private belegger . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
D. De kosteloze borg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
III. Contractvrijheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
A. Verplichting om te contracteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
1. Basis-bankdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
a. Inhoud en kostprijs van de basis-bankdienst . . . . . . 125
b. Beperkingen inzake de verwerving van de basis-bankdienst . .126
c. Weigering en opzegging van de basis-bankdienst . .. . . . . . . . 129
2. Huurwaarborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 130
B. Verbod om te contracteren . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 132
1. Consumentenkrediet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 132
a. Beoordeling terugbetalingsmogelijkheden van de kredietnemer .  . 132
b. Zoeken naar het best aangepaste krediet . . . . . . . . . . 136
2. Kosteloze borg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
3. Beleggingsdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
a. Verschillende categorieën beleggingsdiensten . . . . . 139
b. Inhoud van de informatie-inwinningsverplichting . 141
c. Sanctionering . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 144
IV. Wilsautonomie . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 144
A. Verplichte vermeldingen in contracten . . . .  . . . . 144
B. Verboden bedingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
1. Wet Marktpraktijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
2. Consumentenkrediet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
a. Uitdrukkelijk ontbindende bedingen . . . . . . . . . . 147
b. Vergoedingen bij wanbetaling . . . . . . . . . .  . . . . 148
3. Hypothecair krediet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 151
4. Kosteloze borg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5. Beleggingsdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
6. Betalingsdiensten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 154
C. Duur van de overeenkomst . . . . . . . . . . . . . .. . . 156
V. Het consensualisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 156
A. Consumentenkrediet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 157
B. Hypothecair krediet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
C. Kosteloze borg . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 160
D. Beleggingsdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
E. Betalingsdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 163
F. Elektronische contracten . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 164
VI. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166


La législation sur les clauses abusives : dérogation au principe de l’autonomie de la volonté ? Frédéric Vanbossele . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
I. L’autonomie de la volonté et l’égalité formelle entre les hommes . .. 169
II. L’autonomie de la volonté et l’inégalité réelle entre les hommes . . . 171
III. La prise en considération de la partie faible au contrat . . . . . . . . . 171
IV. Le traitement des clauses abusives . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 172
V. Analyse du régime des clauses abusives en droit belge . . . . . . . . 174
A. Défi nition et domaine d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
B. Critères généraux d’appréciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
C. Exigence de transparence et règle d’interprétation en faveur du consommateur . . . . . . . . 178
D. Clauses noires . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
E. Sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
F. Perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
1. Au niveau européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
2. Au niveau belge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
De rol van de wilsautonomie bij de persoonlijke zekerheids rechten Ruud Jansen . . . . . 185
I. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 185
II. De contractuele ruimte bij de driepartijenverhoudingen . . . . . . . . . 187
A. De klassieke borgtocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 187
1. Het accessoire karakter van de borgtocht . . . . . . . . . .. . . 190
2 Het subsidiaire karakter van de borgtocht . . . . . . . . . . . . . 195
B. Conventionele moduleringen: van borgtocht naar garantie . . . . . . 196
C. Een gereglementeerde zekerheid: (persoonlijke) zekerheid door consumenten . . . . . 203
D. Zwanenzang voor de kosteloze persoonlijke zekerheden? . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
III. De contractuele ruimte bij de tweepartijenverhoudingen . . . . .. . . 211
A. Een volledig open contractueel speelveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
B. De werking van negatieve zekerheden. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 214
IV. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216


L’autonomie de la volonté et le droit des garanties prises sur le patrimoine du débiteur Michèle Grégoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
II. L’infl uence de la volonté des parties sur la titularité de la créance garantie . .. . . 220
A. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 220
B. Questions complexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
1. La clause de réserve de propriété . . . . . . . . . . . . 221
2. Le droit de rétention . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 222
3. La fi ducie-sûreté . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 222
4. Le cantonnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
5. Le trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
III. L’infl uence de la volonté des parties sur la composition et l’évolution de l’assiette de la sûreté réelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
A. Quant au mode de dépossession (réelle ou symbolique) . . . . . 226
1. Le warrantage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 226
2. Le gage sur fonds de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
3. Le gage sur créances ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
4. L’endossement à titre pignoratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
5. Le gage d’espèces et d’instruments fi nanciers . . . . . . . . 228
B. Assiette fl uctuante ou substitution d’assiette . . . . . . . . . . . . . . . 229
1. Gage du Code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
2. Le gage sur fonds de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
3. Le gage d’un ensemble de créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
C. L’extension conventionnelle des eff ets de la connexité réelle . . . . . . . 230
1. Le droit de rétention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
2. La compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
D. L’appel de marge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
IV. L’infl uence de la volonté des parties sur l’exécution forcée de la sûreté .  . . . 234
A. La loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières .. . . . . . . . . . . . 234
B. Le pacte commissoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
C. L’article 1563 du Code judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238


L’autonomie de la volonté en droit bancaire privé. Analyse de quelques questions d’actualité dans un contexte de crise : peer-to-peer banking, microcrédit, prêt sur gage, funding loss et débiteur en diffi culté Jean-Pierre Buyle et Bruno Dessart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
I. Objet de la présente contribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
II. L’autonomie de la volonté et les dépôts . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 244
A. Le monopole bancaire : rappel de quelques principes . . . . . . . . 244
B. Le peer-to-peer banking . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 248
C. La liberté du banquier d’accepter des dépôts. . . . . . . . . . . . . . . 252
D. La rémunération des dépôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 253
III. L’autonomie de la volonté et les crédits non-réglementés . .. . . . 255
A. La notion de crédit : liminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 255
B. La liberté du banquier d’octroyer un crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
C. Le microcrédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
D. Le prêt sur gage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
E. La funding loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 274
F. La fi n du crédit et le débiteur en diffi culté : le cas de l’entreprise en réorganisation judiciaire . . . . 279
IV. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283


Les contrats publics anglais et français entre technicité et loyauté Yseult Marique . . . . . . . . 285
I. L’autonomie de la volonté comme décodeur des logiques d’un système juridique . . .  . . . . . . 285
II. L’autonomie encadrée : formalisation et moralisation . . . . . . . . . . . . 288
A. Equilibrer autonomie individuelle et intérêt général . . . . . . . . 289
B. Débats sur les termes de la spécifi cité administrative «à la française» . . .. . . . . . 291
C. Recherche d’un principe directeur des contrats publics anglais : contrats ou publics? . . . . 296
III. Concurrence dans l’elaboration : technicité croissante à des fins de moralisation . . . . . . . 299
A. Point de départ européen : la concurrence au service de l’optimalisation de l’autonomie . . 300
B. France : l’autonomie grace à une ingénierie technico-juridique . . .  . . . . . . . . . . . 303
1. Uniformisation des deux catégories majeures, les concessions et les marchés publics . . . 303
2. Les contrats complexes : contourner l’uniformisation en cours ? . .. . . . . . . . . . . . . . 306
C. Angleterre : les deniers publics et leur bon usage comme enjeu d’autonomie . . . . . . . 309
IV. Contrôles par les tiers : coïncidence rationnelle entre intérêt privé et intérêt général ? . .  312
A. France: de l’intensifi cation de la coïncidence à la modulation du contrôle .. . . . . . . . . . . . . 313
1. Extension des recours et intégration procédurale des candidats évincés dans le contrat . . . . 314
2. La réalisation de la pleine juridiction ou la sélection des sanctions selon l’intérêt général . . . . 316
B. Angleterre : coïncidence diff use ajustée par la transparence et la prudence .. . . . . . . . . . 318
V. Interdépendance lors de l’exécution : l’alchimie des techniques et de la nécessité . .  . . . . . 321
A. France : la double logique de l’utile et du juste . . . . . . . . . . . . . . 322
1. L’utile : prérogatives et obligations publiques contrebalancées par l’équilibre fi nancier . . . 323
2. Le juste : la loyauté comme conséquence de la technicité . . . . . . . . . . . 325
B. Angleterre : dilemmes paralysant la gestion contractuelle . . . 328
VI. Résultat : un faisceau de facteurs dirigeant l’autonomie vers la loyauté . .. . . . . . 330


Contracten tot verhandeling van elektriciteit. Hoe autonoom is de partijwil? Régine Feltkamp en Yves T’Jampens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
I. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
II. Contextschets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
A. Marktspelers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
B. Verhandeling van elektriciteit . . . .. . . . . . . . . . . . 342
III. Algemene vaststellingen inzake wilsautonomie bij verhandeling van elektrciteit . . .. . 345
IV. Organisatie van de activiteit . . . .. . . . . . . . . . . 355
A. De leveringsvergunning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
1. Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
2. Federale regeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
3. Gewestelijke regelingen . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 363
4. Besluit m.b.t. de vergunningsplicht . . . . . .  . . . . 369
B. Vervoer van de verhandelde elektriciteit. . . . . . 371
V. Vrije partijkeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
A. Partijkeuze voor de koper . . . . . . . . . . . . .  . . . . 373
B. Partijkeuze voor de verkoper . . . . . . . . . . . . . . . 376
VI. Totstandkoming van het contract . . . .  . . . . . . 380
VII. Contractinhoud . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 383
A. Beperking als gevolg van de economische realiteit . . . . . . . . . . 383
B. Beperkingen als gevolg van regelgevend ingrijpen . . . . . . . . . . 385
1. Algemene beperkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
a. Eerlijke, redelijke, niet-discriminerende, evenwichtige en/of rechtmatige voorwaarden . . . . . . 386
b. Minimuminhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
c. Transparantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
2. Beperkingen betreff ende specifi eke aspecten . . . . . . . . . . . 390
a. Aard van de verkochte elektriciteit . . . . . . . . . . . . . . . . 390
b. Continuïteit en kwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
c. Prijsbepaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
d. Facturatiemodaliteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
e. Betalingsmodaliteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
f. Aansprakelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
g Duur van de overeenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
h. Wanbetaling en beëindiging contract door de verkoper . .. . . 417
i. Opzegging door koper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
j. Wijzigingen van de contractuele bepalingen . . . . . . . 425
k. Geschillenbeslechting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
VII. Conclusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427


Autonomie de la volonté et droit de l’énergie : les réseaux Fabrice Mourlon Beernaert et Pierre-M. Louis . . . . . . . . . . . . . 431
I. Introduction – objet de la contribution . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
II. Transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 432
A. La dissociation du gestionnaire de réseau . . . . .. . . . . . . . 432
B. L’accès des tiers au réseau : un affi nement de la théorie de l’offre permanente. . . . . . 434
1. Les exceptions à la liberté de ne pas contracter en droit positif . . .  . . . . 434
2. Le droit d’accès au réseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
3. Électricité : les trois contrats régulés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
a. Le contrat d’accès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
b. Le contrat de responsable d’accès – « ARP » . . . . . . . . 436
c. Le contrat de raccordement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
d. L’approbation des conditions générales par la CREG . . . . . 437
4. Les contrats standards dans le secteur du gaz . . . . . . 439
5. Peut-on encore parler de relations contractuelles ? .. . 439
6. La régulation des tarifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 441
a. Électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 441
b. Gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
c. Perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
7. Non-discrimination . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 444
8. Allocation de capacité aux frontières . . . .. . . . . . . . . . . 445
9. Obligations de service public . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 445
10. Investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 446
III. Distributeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
A. Pouvoirs compétents en Belgique : les régions . . . . . .. 446
B. Les obligations de service public à caractère social . . . 447
C. Électricité verte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
IV. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 448


Slotwoord: de wilsautonomie, een algemeen rechtsbeginsel Ivan Verougstraete . . . . . . . 449
I. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
II. Vrijheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 451
A. Een grotere vrijheid door een beperking van de vrijheid . . . . 451
B. Belang van een referentiekader van de overeenkomst . . . . . 451
III. Gelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
A. Gelijkheid: een negatief criterium of een ver ideaal . .  . . . . . . 452
B. De rechter als prediker van de gelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . 453
C. De wetgever als behoeder van de gelijkheid – Geen gelijkheid in het insolventierecht . . . . . 455
IV. Waar de overheid (bijna) alleen beslist en van wilsautonomie geen sprake is .  . . . . . . . . . . 456