BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER


Vanaf welke ogenblik zijn uw persoonsgegevens geregistreerd?

Wanneer u een bestelling plaatst, vragen we u naar die informatie die we nodig hebben voor de facturatie, de levering en de follow-up van uw bestellingen. We bieden u de mogelijkheid om een "account" aan te maken. De enige bedoeling hiervan is om het u gemakkelijker te maken en de bestelprocedure bij de volgende aankopen op i6doc sneller te doen verlopen. Om deze account aan te maken hoeft u alleen de klantenfiche in te vullen die u bij uw eerste bezoek aan i6doc wordt voorgelegd. Hierop staan uw e-mailadres als "login" en een code als password voor uw aankopen.

In welke context worden de persoonsgegevens gebruikt?

De ingezamelde gegevens zijn noodzakelijk om de bestelling naar behoren te verwerken en te leveren. Ze zijn geenszins bedoeld om aan derden te worden verkocht, verhandeld of verhuurd. In het kader van de bestelling van documenten op i6doc.com kunnen ze evenwel aan de contractuele partners van de CIACO worden meegedeeld. U kunt de CIACO aanschrijven om u tegen het meedelen van deze informatie te verzetten of om uw recht op toegang tot en rechtzetting van de gegevens die met betrekking tot u in de bestanden van de CIACO zitten, te doen gelden.