half-natuurlijke gebieden : tussen stad en natuur

Redactiecoördinatie door Jean Remy, Luc Van Campenhoudt, François Ost
Men kent al sinds lang parken en groene zones: zorgvuldig aangelegde en goed bewaakte zones die de monotonie van de bebouwing doorbreken en voor een vleugje «beschaafde» natuur in de stad zorgen. Maar nu pas ontdekt men aan de rand van onze steden de half-natuurlijke gebieden die lange tijd werden verwaarloosd en zo een stukje «natuurlijke» natuur in de stad brengen.
Biologen wijzen op de rijkdom van hun ecosysteem, op de verscheidenheid van hun faunaen flora. Maardit boekbeoogt een andere vorm van verdediging en waardering van die gebieden.
Naast de biologische verscheidenheid moest immers ook de maatschappelijke waarde van die gebieden aan bod kunnen komen : dat is precies de opzet van een diepgaande sociologische analyse waaruit blijkt welke voorstellingen de stadsbewoners zich van die gebieden maken en welke vormen van gebruik er zich ontwikkelen. Als unieke bronnen van biologische rijkdom in een stedelijk milieu en ais inzet van gebruikte vormen die elkaar soms aanvullen, soms uitsluiten, vragen de half-natuurlijke gebieden om een democratisch beheer en om juridische bescherming. Het tweede deel van het boek bestudeert dan ook de mogelijkheden die het beschikbare juridische instrumentarium biedt. Aldus wordt een omkadering gecreëerd die de randgebieden tussen stad en natuur, die nu reeds een belangrijk element vormen van het gemeenschappelijke erfgoed van de stadsbewoners, daadwerkelijke bescherming verzekert.Er werden zes illustratieve Brusselse gebieden geselecteerd : de Kauwberg, het Scheutbos, het Moeraske, de Neerpede, het Kattebroeck en het plateau van de Vorsterie.Beide studies werden uitgevoerd op initiatief van het Fonds Leefmilieu van de Koning Boudewijnstichting.

Paperback - In het Nederlands 30,99 €

InfoVoor meer informatie over BTW en andere belatingsmogelijkheden, zie hieronder "Betaling & BTW".

Gegevens


Uitgever
Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles
Redactiecoördinatie door
Jean Remy, Luc Van Campenhoudt, François Ost,
Collectie
Collection générale
Taal
Nederlands
Categorie uitgever
> Recht > Milieu- en stedenbouwkundig recht
Categorie uitgever
> Recht
Onix Audience Codes
06 Professional and scholarly
Voor het eerst gepubliceerd
01 januari 1994
Type werk
Monografie

Paperback


Publicatie datum
01 januari 1994
ISBN-13
9782802800927
Omvang
Aantal pagina's hoofdinhoud : 317
Code
9782802800927
Gewicht
474 grams
Aanbevolen verkoopprijs
30,99 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

Google Book Preview


Schrijf een reactie