Le droit pénal financier en marche / Het financieel strafrecht in opmars

Le monde financier face à la criminalité en col blanc / De financiële wereld en de witteboordcriminaliteit

La délinquance financière à laquelle notre monde financier est confronté et ses conséquences néfastes économiques pour notre société sont encore trop souvent méconnues. Son importance et sa complexité ne cessent cependant de croître. La crise bancaire récente le confirme.

La législation relative au blanchiment d'argent et la sanction de confiscation qui s'ensuit ont récemment été profondément modifiées. Il en est de même en matière d’abus de marché. On constate par ailleurs une dépénalisation certaine des délits boursiers et bancaires par une métamorphose administrative de leur poursuite.

Ce cahier a pour objectif de réactualiser vos connaissances en cette matière et de répondre également à la question essentielle : comment l’entreprise et ses dirigeants peuvent-ils prévenir ou aborder les risques pénaux résultant de leurs activités ?


De delinquentie waarmee onze financiële wereld geconfronteerd wordt en de economische nefaste gevolgen die eruit voortvloeien voor onze maatschappij worden nog al te vaak miskend. Zowel het belang ervan als de ermee gepaard gaande complexiteit nemen gestaag toe. De recente bankencrisis bevestigt dit.

De wetgeving met betrekking tot het witwassen, met als sanctie de verbeurdverklaring, werd recent grondig gewijzigd. De bepalingen inzake marktmisbruik werden ook aangepast. Daarnaast is er de vaststelling dat de beurs- en bankmisdrijven meer en meer gedepenaliseerd worden aangezien de vervolging steeds vaker een administratieve afhandeling kent.

Dit cahier heeft als doelstelling uw kennis ter zake te actualiseren en eveneens een antwoord te bieden op de essentiële vraag hoe de onderneming en zijn leidinggevende personen de strafrechtelijke risico’s verbonden aan hun activiteiten kunnen voorkomen of ermee kunnen omgaan.


Paperback - Meertalig 91,00 €

InfoVoor meer informatie over BTW en andere belatingsmogelijkheden, zie hieronder "Betaling & BTW".

Gegevens


Uitgever
Anthemis
Auteur
Yves Bocquet, Aurélie Verheylesonne, Raf Verstraeten, Vincent Van Dessel, Hans Van Bavel, Béatrice Taevernier, Frank Staelens, Stefaan Loosveld, Dirk Libotte, Olivier Klees, Luc Huybrechts, Benoit Feron, Ann Dirkx, Dirk Dewandeleer, Francis Desterbeck, Bruno Dessart, Philippe de Muelenaere, Marie-Laure de Leener, Olivier Creplet, Jean-Pierre Buyle,
Collectie
Cahiers AEDBF/EVBFR - Belgium
Taal
Frans, Nederlands
Categorie uitgever
> Recht
Onix Audience Codes
06 Professional and scholarly
Voor het eerst gepubliceerd
01 januari 2009
Type werk
Monografie

Paperback


Publicatie datum
01 januari 2009
ISBN-13
9782874551741
Omvang
Aantal pagina's hoofdinhoud : 512
Code
9782874551741
Gewicht
0 grams
Aanbevolen verkoopprijs
91,00 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

Google Book Preview


Schrijf een reactie